ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1.0 LT || 100PS ΜΕ 149 €/ΜΗΝΑ

Nissan Micra

Έκδοση ENERGY για πιστούμενο υπόλοιπο 7.440€, ΣΕΠΕ 9,14% για 60 μήνες

Συγκρίνετε μοντελα του MICRA και βρειτε το δικό σας