Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή των οχημάτων της Nissan

Δεδομένου ότι οι φυσικοί μας πόροι είναι περιορισμένοι, είναι στόχος της Nissan η βελτίωση των προτύπων της παραγωγής οχημάτων για τη μείωση των αποβλήτων.

Nissan Ηνωμένου Βασιλείου και Ισπανίας: ανακύκλωση 90%Τα εργοστάσια της Nissan που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία εργάζονται με στόχο τη μείωση των αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανάκτησης. Ως αποτέλεσμα, η Nissan έχει ήδη επιτύχει ποσοστό ανακύκλωσης άνω του 90% για τα εργοστάσιά της που παράγουν ελαφριά εμπορικά οχήματα και επιβατηγά αυτοκίνητα. Οι συνεχείς προσπάθειες για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης πρόκειται να συνεχιστούν σε όλα τα εργοστάσια της Nissan.

friendly-to-the-enviroment

ISO 14001

Η διαδικασία προϊοντικής εξέλιξης της Nissan Motor Co. Ltd. -συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της– έχει πιστοποιηθεί με ISO 14001, το διεθνές πρότυπο για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Την πιστοποίηση απένειμε στις 7 Μαρτίου 2008 το Ιαπωνικό Ινστιτούτο Έρευνας Αυτοκινήτου – Japan Automobile Research Institute (JARI)- φορέας πιστοποίησης ISO 14001. Η πιστοποίηση αντιπροσωπεύει μία σημαντική πρωτιά για τη Nissan, αφού είναι η μοναδική ιαπωνική κατασκευάστρια αυτοκινήτων με ISO 14001 στον τομέα προϊοντικής εξέλιξης, για τις τοπικές και παγκόσμιες δραστηριότητές της.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το 1998, τα εργοστάσια στο Ηνωμένο Βασίλειο (NMUK) και στην Ισπανία (NMISA) εισήγαγαν το πρότυπο ISO 14001, θέτοντας στόχους βελτίωσης για τον έλεγχο των εκπομπών ρύπων στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος, τη διαχείριση αποβλήτων, την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

department

Ως Γνήσια Πρωτοπόρος σε Θέματα Οικολογίας (Sincere Eco-Innovator), η Nissan εξελίσσει ενεργά νέες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες, θέλοντας να πετύχει μειώσεις, σε πραγματικές συνθήκες, στις εκπομπές CO2 και να ανοίξει το δρόμο προς μία βιώσιμη αυτοκίνηση.

Γνωρίζοντας ότι η μάχη για ένα καλύτερο περιβάλλον πρέπει να είναι αδιάκοπη, δεσμευόμαστε ότι το πρόγραμμα ανακύκλωσης αυτοκινήτων θα ακολουθήσουν κι άλλες στρατηγικές που θα αφορούν συνολικά στο θέμα «ανακύκλωση και οικολογική συνείδηση» με την ευρεία έννοια των όρων. Γιατί όσο καλύτερο γίνεται το περιβάλλον, τόσο καλύτερος γίνεται και ο κόσμος που ζούμε, για εμάς και τα παιδιά μας.

Εξοικονόμηση ενέργειας στην Ισπανία

Έχοντας συναίσθηση της ανάγκης για αποτελεσματική χρήση των φυσικών μας πόρων, το εργοστάσιο της NMISA εργάζεται προνοητικά για τη μείωση της χρήσης ενέργειας, υλικών, νερού και για τη μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στους υγειονομικούς χώρους ταφής. Από τα τέλη του Μαρτίου του 2007, το εργοστάσιο της NMISA χρησιμοποιεί ανανεώσιμη ενέργεια για την εξοικονόμηση ενέργειας. Το έργο αποτελείται από την εγκατάσταση:

 • Φωτοβολταϊκών κυττάρων στα εργοστάσια στη Zona Franca και την Avila για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ηλιακών θερμοσυσσωρευτών στο εργοστάσιο της Avila για τη θέρμανση νερού.
save-energy

Αυτή η ενέργεια θα είναι το 33% της ενέργειας που καταναλώνεται στα μπάνια των βαφείων. Η NMISA είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη που εγκαθιστά αυτόν τον τύπο ανανεώσιμης ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας θα ανέλθει σε 1.400.000 kwh/έτος, και υπολογίζεται ότι θα εξαλειφθούν 317 τόνοι εκπομπών CO2 ετησίως.

Αποτελεσματική, περιβαλλοντική παραγωγή

Καθ' όλον τον κύκλο ζωής ενός οχήματος, η Nissan σκοπεύει να μειώνει τα απόβλητα και να παρέχει οχήματα ποιοτικά, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον. Στη φάση παραγωγής ενός οχήματος, βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και λαμβάνουμε υπόψη της περιβαλλοντικές ανάγκες.

Ανανεώσιμη ενέργεια: αιολικό πάρκο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης, το εργοστάσιο της NMUK δημιούργησε ένα αιολικό πάρκο στις εγκαταστάσεις του. Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας μείωσε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού κατά ποσότητα άνω των 3000 τόνων ετησίως. Τον Οκτώβριο του 2005 το εργοστάσιο της NMUK εγκατέστησε και άρχισε να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από έξι ανακυκλωμένους ανεμοστρόβιλους των 660kW.

 • Η παρεχόμενη ενέργεια θα είναι αντίστοιχη 1800 κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Η μείωση του CO2 ανέρχεται σε 3.300 τόνους ετησίως.
 • Το πρώτο αιολικό πάρκο στο βορειοανατολικό τμήμα που βρίσκεται εξ’ολοκλήρου εντός βιομηχανικής περιοχής.
 • Το έργο παρέχει 18% του στόχου παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας της τοπικής αρχής του Tyne & Wear.
 • Το έργο επικροτήθηκε από την Εκστρατεία για την Προστασία της Υπαίθρου της Αγγλίας (CPRE) επειδή βρίσκεται σε αστικό περιβάλλον.
 • Το αιολικό πάρκο χρησιμοποιήθηκε για τις δραστηριότητες του εργοστασίου της NMUK που αφορούν τις σχέσεις με την κοινότητα και για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος μηχανικής.
energy

Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Ανάκτηση

Ο στόχος της Nissan είναι η ανάπτυξη οχημάτων εύκολα ανακυκλώσιμων κατά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Στη Nissan εστιάζουμε στην ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση των αυτοκινήτων μας για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και την ελαχιστοποίηση της διάθεσης αποβλήτων.

Μία στάση που επεκτείνεται σε όλα τα στάδια
Η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση λαμβάνονται υπόψη από τη Nissan σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός οχήματος (σχεδιασμός, παραγωγή, πώληση και σέρβις και διάθεση). Στα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης, η Nissan επικεντρώνεται στη βελτίωση του σχεδιασμού για την ανακύκλωση επιλέγοντας υλικά εύκολα ανακυκλώσιμα, αυξάνοντας τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και διευκολύνοντας την αποσυναρμολόγηση των μερών των αυτοκινήτων μας. Στο στάδιο της παραγωγής αποσκοπούμε στη μείωση αν όχι στην εξάλειψη των αποβλήτων. Στο στάδιο της πώλησης και του σέρβις, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί μας τηρούν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Στη φάση της διάθεσης, τα οχήματα που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους υπόκεινται σε επεξεργασία και ανακυκλώνονται ώστε να μειώνονται τα απόβλητα στους χώρους υγειονομικής ταφής και να προστατεύονται ο αέρας, το νερό και το έδαφος.

Σαν καινούρια
Η Nissan συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη ποσότητα ανακυκλωμένων πλαστικών σε κάθε νέο μοντέλο. Αυτά τα ανακυκλωμένα υλικά πρέπει να πληρούν τις ίδιες αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις ως προς τις επιδόσεις, την ασφάλεια και την αντοχή με τα παρθένα υλικά στους τομείς όπου χρησιμοποιούνται. Η ποιότητα των ανακυκλωμένων πλαστικών βελτιώνεται και δεν θυσιάζονται η ποιότητα ή οι επιδόσεις. Σήμερα η Nissan χρησιμοποιεί τις συνήθεις «μαύρες εφαρμογές» για τα ανακυκλωμένα πλαστικά, οι οποίες δεν είναι άμεσα ορατές. Επιπλέον, διαθέτουμε μία σειρά ορατών/ ταιριασμένων χρωματικά (σε γκρι ή μαύρο) ανακυκλωμένων πλαστικών μερών, καθώς και επενδύσεις των θόλων των τροχών στην ποδιά του αμαξώματος, λασπωτήρες και αγωγούς εξόδου αέρα. Η Nissan αποσκοπεί συνεχώς στην ανάπτυξη επιπλέον εφαρμογών ανακυκλωμένων πλαστικών.

Αύξηση της δυνατότητας χρήσης ανακυκλωμένων υλικών
Η Nissan αναγνωρίζει το δυνητικό χρήσης περίπου 40 κιλών ανακυκλωμένων υλικών στα ευρωπαϊκά οχήματά της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Nissan προσπαθεί να προστατεύσει τους φυσικούς πόρους μας και να μειώσει τα απόβλητα. Περισσότερα από 50 ανταλλακτικά έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών στα τελευταία μοντέλα. Τα χρησιμοποιούμενα ανακυκλωμένα υλικά έχουν την ίδια ποιότητα και σύσταση με τα παρθένα υλικά. Αυτά τα ανταλλακτικά λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο με εκείνα που κατασκευάζονται από παρθένα υλικά.

recycle
myrecycle

Γνώμονάς μας είναι οι πελάτες μας
Η αποστολή της Nissan είναι να σας παρέχει οχήματα που ικανοποιούν τις προσδοκίες σας και σώζουν το περιβάλλον. Ολόκληρη η διαδικασία της Nissan, ξεκινώντας από τη φάση ανάπτυξης και σχεδιασμού του οχήματος, εστιάζει στη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών.

Τεχνική έγκριση για την πώληση οχημάτων της Nissan

Νέα ευρωπαϊκά πρότυπα
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οχήματα πρέπει πριν από τη διάθεσή τους να πληρούν τις τοπικές τεχνικές απαιτήσεις και στα 27 κράτη μέλη. Στόχος των απαιτήσεων είναι η βελτίωση της οδηγικής ασφάλειας, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος. Στις περισσότερες χώρες η συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις περνά από τη διαδικασία της έγκρισης τύπου. Για αυτόν τον λόγο το εκάστοτε όχημα (τύπος) αξιολογείται ως προς την ασφάλεια κατά την οδήγηση, τον θόρυβο και τις εκπομπές καυσαερίων.

Υποχρεώσεις του κατασκευαστή
Ο κατασκευαστής αυτοκινήτων πρέπει να αποδείξει ότι τα νέα μοντέλα πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που στα κράτη μέλη της ΕΕ απαρτίζονται από 60 τεχνικά σημεία. Η λήψη της έγκρισης από τις αρχές σημαίνει ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων μπορούν πλέον να αρχίσουν να πωλούν τα αντίστοιχα οχήματά τους στην αγορά της ΕΕ. Η έγκριση επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα τους πληρούν τα τεχνικά πρότυπα. Από τον Δεκέμβριο του 2008 μία νέα κατηγορία θα προστεθεί σε αυτήν την τεχνική αξιολόγηση. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα υποχρεούνται να αποδεικνύουν εκ των προτέρων τις περιβαλλοντικές επιδόσεις κατά το τέλος του κύκλου ζωής των οχημάτων. Αυτή η αξιολόγηση πρέπει επίσης να εγκρίνεται πριν από την έναρξη της πώλησης των νέων οχημάτων.

5
Nissan

Στόχος δυνατότητας ανάκτησης 95%
Έχει θεσπιστεί ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσω της Οδηγίας για τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των νέων οχημάτων. Αυτή η μέθοδος απαιτεί από τον κατασκευαστή να αξιολογεί την τεχνική δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης της ενέργειας που εσωκλείουν τα υλικά (δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας). Το άθροισμα αυτών των 3 στοιχείων (δυνατότητα ανάκτησης) πρέπει να ανέρχεται σε 95% για τα νέα οχήματα.

Συμμόρφωση σε κάθε βήμα
Όταν η Nissan παρουσιάζει ένα νέο όχημα στην ευρωπαϊκή αγορά, πρέπει να αποδεικνύει στις αρχές ότι τα οχήματά της μπορούν να επιτύχουν ποσοστό δυνατότητας ανάκτησης της τάξης του 95%. Η Nissan διαθέτει διαδικασίες σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, ανάπτυξης και παραγωγής ενός νέου οχήματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι εκπληρώνεται αυτή τη νομική υποχρέωση όσον αφορά τα οχήματά της που προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά.

Σχεδιασμός με άξονα τη δυνατότητα ανάκτησης
Η δυνατότητα ανάκτησης χωρίζεται σε δύο βασικές έννοιες: -τη δυνατότητα ανακύκλωσης, ήτοι τη δυνατότητα ανακύκλωσης των συστατικών μερών του οχήματος όσον αφορά το υλικό του μέρος, - τη δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας, ήτοι τη δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων ενός οχήματος και τη χρήση ενέργειας που εσωκλείεται στα υλικά (καύση των υλικών ανακτώντας ενέργεια). Κατά το στάδιο της ανάπτυξης των οχημάτων της Nissan, λαμβάνουμε υπόψη τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί έγκρισης τύπου. Υπολογίζουμε και βελτιώνουμε τη δυνατότητα ανάκτησης των συστατικών μερών ενός οχήματος επιλέγοντας τα καλύτερα υλικά για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Αύξηση της δυνατότητας ανακύκλωσης
Κατά τον σχεδιασμό κάθε αυτοκινήτου, οι σχεδιαστές μας εργάζονται με στόχο την αύξηση της δυνατότητας ανακύκλωσης και ανάκτησης των αυτοκινήτων της Nissan. Χρησιμοποιώντας υλικά τα οποία μπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν, καθώς και τα ίδια υλικά και τις διαρθρωτικές εξελίξεις στο όχημα στο μέτρο του δυνατού, είμαστε σε θέση να εκπληρώνουμε τις νομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τον στόχο της δυνατότητας ανάκτησης. Με την ανάπτυξη κατά τη σύλληψη της ιδέας κάθε αυτοκινήτου μεθόδων αποσυναρμολόγησης φιλικών προς το περιβάλλον επισημαίνοντας τα ανακυκλώσιμα πλαστικά μέρη του οχήματος, καθώς και με τη χρήση μη αναμεμειγμένων υλικών συμβάλλουμε στην επίτευξη του στόχου της δυνατότητας ανάκτησης.

Το παράδειγμα του Qashqai
Σχετικά με το Qashqai, οι μέθοδοι υπολογισμού της Nissan δείχνουν ότι ήδη επιτυγχάνουμε το 95% της δυνατότητας ανάκτησης μέσω της ανακύκλωσης μετάλλων, γυαλιού, υγρών, ελαστικών και λιπαντικών. Η αφαίρεση και ανάκτηση των καθισμάτων, προφυλακτήρων, πινάκων οργάνων, ντεπόζιτων υαλοκαθαριστήρων, ντεπόζιτων καυσίμου, και άλλων στοιχείων συμβάλλουν στην επίτευξη από τη Nissan του 95% της δυνατότητας ανάκτησης.

Προς περισσότερο περιβαλλοντικά όχημα
Η Nissan εργάζεται προνοητικά με στόχο τη βελτίωση του στόχου της δυνατότητας ανάκτησης προκειμένου να μειώνονται οι επιπτώσεις των οχημάτων μας στο περιβάλλον κατά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Στόχος μας είναι να εκπληρώνουμε τη νομική υποχρέωσή μας και να προσφέρουμε στους πελάτες μας οχήματα ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον.

qashqai

Επεξεργασία & αποσυναρμολόγηση χρησιμοποιημένων οχημάτων

Τα οχήματα της Nissan στο τέλος του κύκλου ζωής τους υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Απορρύπανση
Κατ’ αρχάς, όλα τα υγρά αποστραγγίζονται, υγρά φρένων, λάδι μηχανής, λάδι κιβωτίου ταχυτήτων κ.λπ. Τα υγρά αυτά συλλέγονται προσεκτικά και τηρούνται χωριστά για επεξεργασία από εξειδικευμένες εταιρείες ανακύκλωσης. Κατ΄αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους, του νερού και του αέρα. Στη συνέχεια, αφαιρούμε τα ελαστικά, το αέριο κλιματισμού και άλλα μέρη που περιέχουν βαριά μέταλλα (μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο και χρώμιο). Αυτά περιλαμβάνουν βάρη τροχών από μόλυβδο, καταλυτικούς μετατροπείς, διακόπτες από υδράργυρο και την μπαταρία.

Αποσυναρμολόγηση
Ορισμένα μέρη του οχήματος ενδεχομένως να συνεχίζουν να είναι κατάλληλα για χρήση ως μεταχειρισμένα. Έπειτα από την αποσυναρμολόγηση, τα μέρη αυτά καθαρίζονται και ελέγχονται και στη συνέχεια αποθηκεύονται για χρήση σε άλλα αυτοκίνητα Nissan. Η Nissan χρησιμοποιεί τυποποιημένα εργαλεία για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αποσυναρμολόγησης. Μειώνουμε τα υλικά στερέωσης, επισημαίνουμε τα πλαστικά μέρη και βελτιώνουμε συνεχώς τις λύσεις αποσυναρμολόγησης.

Τεμαχισμός
Τέλος, το υπόλοιπο όχημα που έχει απορρυπανθεί τεμαχίζεται. Το προϊόν του τεμαχισμού διαχωρίζεται βάσει των επιμέρους υλικών (μέταλλο, πλαστικά κ.ο.κ.). Τα υλικά αυτά μπορούν πλέον να ανακυκλωθούν περαιτέρω χρησιμοποιούμενα σε ανταλλακτικά νέων αυτοκινήτων ή για άλλους σκοπούς.

Διευκόλυνση της διαδικασίας επεξεργασίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
Οι δραστηριότητες ανακύκλωσης υποστηρίζονται από το Διεθνές Σύστημα Πληροφοριών Αποσυναρμολόγησης (IDIS) που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με 21 κατασκευαστές αυτοκινήτων. Σε αυτό το σύστημα IDIS, η Nissan παρέχει πληροφορίες σχετικά με μη μεταλλικά υλικά, συστατικά μέρη και οδηγίες για τους αποσυναρμολογητές.

Για περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα IDIS επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.IDIS2.com.

Τι σημαίνει όχημα στο τέλους του κύκλου ζωής του;
Επειδή τίποτα δεν κρατά για πάντα, κάθε όχημα φτάνει κάποια στιγμή στο τέλος του κύκλου ζωής του. Παρότι τα οχήματα της Nissan στο τέλος του κύκλου ζωής τους δεν είναι πλέον κατάλληλα για καθημερινή χρήση, ωστόσο δεν παύουν να έχουν κάποια αξία. Κάθε όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του περιέχει ακριβές πρώτες ύλες (χάλυβα, ελαφριά μέταλλα, κράματα, αλουμίνιο, χαλκό, ψευδάργυρο κ.λπ.) που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν ως υλικά.

Νομοθεσία σχετικά με τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους στην Ευρώπη
Το 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία περί οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να την ενσωματώσει στην εθνική του νομοθεσία. Η συγκεκριμένη οδηγία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η προστασία του αέρα, του νερού και του εδάφους, καθώς και να καταστούν περισσότερο ανακυκλώσιμα τα οχήματα μελλοντικών γενιών.

nissan-assembly
engine

Τι περιλαμβάνει η νομοθεσία;
Η συγκεκριμένη νομοθεσία εισήγαγε σαφείς στόχους ανακύκλωσης ώστε τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους να είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον. Επιπλέον περιορίζει τη χρήση μόλυβδου, υδράργυρου, καδμίου και εξασθενούς χρωμίου στα νέα οχήματα. Η νομοθεσία απαιτεί επίσης από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να επισημαίνουν τα ανακυκλώσιμα υλικά ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Στο μέλλον, τα νέα οχήματα θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι ανακυκλώσιμα ως προς το υλικό τους ή έχουν δυνατότητα ανάκτησης ως προς την ενέργεια πριν από την εισαγωγή τους στην αγορά. Προς υποστήριξη αυτής της απαίτησης, προτείνεται μία μέθοδος υπολογισμού. Η οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους καλύπτει όλα τα επιβατηγά αυτοκίνητα, τα ελαφριά εμπορικά οχήματα, τα μικρά φορτηγά (van) έως και 3,5 τόνων και τα μικρά λεωφορεία (minibus) έως 9 θέσεων.

Τρόπος διάθεσης του οχήματός σας στο τέλος του κύκλου ζωής του
Η Nissan δεσμεύεται ότι θα φροντίζει ώστε όλα τα οχήματά της να γίνονται δεκτά στα δίκτυα συλλογής όταν αυτά έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους με μηδενικό κόστος για τον τελευταίο ιδιοκτήτη. Σε κάθε αγορά στην ΕΕ, η Nissan έχει δημιουργήσει η ίδια ή συμμετέχει σε ένα ειδικό δίκτυο που εξασφαλίζει τη δωρεάν παραλαβή του παλιού σας οχήματος Nissan. Μπορείτε λοιπόν στο τέλος του κύκλου ζωής του να παραδώσετε το όχημά σας Nissan σε έναν από τους συνεργαζόμενους με τη Nissan ειδικούς για αυτόν τον σκοπό φορείς. Κατά την παράδοση θα λάβετε ένα πιστοποιητικό καταστροφής (COD) χωρίς καμία επιβάρυνση. Το πιστοποιητικό COD χρησιμεύει για την ακύρωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός και την απαλλαγή σας από κάθε επιπλέον υποχρέωση.

Όροι και προϋποθέσεις για τη δωρεάν αποδοχή οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους
Πρέπει να παραδώσετε το όχημά σας στο τέλος του κύκλου ζωής του στο εθνικό δίκτυο συλλογής στο οποίο συμμετέχει η Nissan μαζί με όλα τα ουσιαστικά συστατικά του μέρη και χωρίς επιπλέον άχρηστα στοιχεία.

Για να βρείτε το κοντινότερο σημείο συλλογής συμβουλευθείτε ένα μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου Nissan της περιοχής σας.

Μπαταρίες

Στη Nissan θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι μπαταρίες, που αφαιρούνται από ένα όχημα, υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι ανακυκλώνονται στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τις μπαταρίες, που απορρέουν από την σχετική οδηγία της Ε.Ε, η Nissan συμμετέχει στα κατάλληλα συστήματα για να διασφαλίσει ότι οι μπαταρίες που αφαιρούνται από το όχημά σας μπορούν να ανακυκλωθούν, με μηδενικό κόστος για τον τελευταίο ιδιοκτήτη.

Οι διαδικασίες, που πρέπει να τηρηθούν, εξαρτώνται από τον τύπο της μπαταρίας, όπως :

 • Φορητές ηλεκτρικές στήλες: αυτές είναι σφραγισμένες μπαταρίες μικρού μεγέθους, όπως για παράδειγμα η μπαταρία που υπάρχει στο κλειδί του αυτοκινήτου. Σε συνάρτηση με την κείμενη νομοθεσία, η Nissan συμμετέχει σε ειδικό δίκτυο που εξασφαλίζει τη δωρεάν παραλαβή της παλιάς σας μπαταρίας.

 • Μπαταρίες αυτοκινήτων: αυτές είναι οι μπαταρίες εκκίνησης, όπως για παράδειγμα μια 12V μπαταρία αυτοκινήτου. Και σε αυτή την περίπτωση η Nissan συμμετέχει στα κατάλληλα συστήματα για να καταστεί δυνατή η ανακύκλωση των μπαταριών αυτής της κατηγορίας.

 • Βιομηχανικές Μπαταρίες: πρόκειται για συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία ηλεκτρικών οχημάτων. Η Nissan συμμετέχει στο κατάλληλο σύστημα για να εξασφαλιστεί ότι η μπαταρία που θα αφαιρεθεί από ένα ηλεκτρικό όχημα μπορεί να ανακυκλωθεί, με μηδενικό κόστος για τον τελευταίο ιδιοκτήτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της μπαταρίας του δικού σας Nissan, συμβουλευθείτε ένα μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου Nissan της περιοχής σας.

battery