Η Ασφάλεια σας στα χέρια μας

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Nissan για το service του αυτοκινήτου σας.

Γιατί;

  • Το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan έχει εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό που γνωρίζει το αυτοκίνητό σας καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο.
  • H βασική υποχρέωση του ιδιοκτήτη αυτοκινήτου για να ισχύει η εγγύηση, είναι η εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών περιοδικής συντήρησης. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης της Nissan.
  • Το τεχνικό προσωπικό παρακολουθεί τα επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα της Nissan.
  • Το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο θα χρησιμοποιήσει σύγχρονο εξοπλισμό για το service.
  • Βρισκόμαστε στην εποχή εξέλιξης της σύγχρονης τεχνολογίας. Η Nissan διαθέτει προηγμένο εξοπλισμό ο οποίος είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να διατηρεί το αυτοκινητό σας σε άριστη κατάσταση.
  • Τα Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία έχουν επίσης πρόσβαση στις πιο πρόσφατες Τεχνικές Πληροφορίες, απευθείας από την Nissan
  • Η Nissan συνιστά Γνήσια Ανταλλακτικά, τα οποία έχουν από τον κατασκευαστή Εγγύηση ενός έτους χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.
service-advice