Ο δικτυακός τόπος www.nissan.gr (εφεξής το «site») λειτουργεί υπό την διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει στον Πειραιά 18535, Δραγάτση 2-4  και συνιστά τον Επίσημο και αποκλειστικό Εισαγωγέα καινουργών οχημάτων και ανταλλακτικών NISSAN στην Ελλάδα (καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας «Εταιρία»).

Η χρήση του site υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η είσοδος και χρήση του site αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση και επομένως αφορούν και δεσμεύουν τον χρήστη του site ξεχωριστά για την κάθε είσοδό του.