Όλες οι παρακάτω ερωτήσεις και απαντήσεις σχετίζονται με συνδεδεμένες υπηρεσίες μέσω του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας NissanConnect και της εφαρμογής NissanConnect Services.