Τεχνολογία για ενημέρωση, ψυχαγωγία και βοήθεια

Οι πιο πρόσφατες τεχνολογίες NissanConnect σημαίνουν ότι είστε ακόμα πιο συντονισμένοι με το δικό σας όχημα [1 & 5]. Το Qashqai με ενσωματωμένη την σουίτα Google, κάνει την κάθε στιγμή οδήγησης πιο συνδεδεμένη, χρήσιμη και εξατομικευμένη [2 & 3], ενώ οι πιο πρόσφατες τεχνολογίες υποβοηθούμενης οδήγησης μπορούν να σας βοηθήσουν και να σας κρατήσουν ενήμερους.

Nissan Qashqai e-Power close up side view with woman holding phone - Hybrid SUV