Γενναιώδορα ευρύχωρο

Με γενναιόδωρο χώρο αποσκευών και ευρύχωρο εσωτερικό, το Nissan Juke είναι ευέλικτο για την καθημερινή ζωή.

Nissan Juke 3/4 rear static Juke with talent with rear trunk opened