Με διευρυμένες δυνατότητες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όλες οι επιχειρήσεις δεν είναι ίδιες. Και επειδή ξέρετε καλύτερα από τον καθέρα τι είναι καλύτερο για την επιχείρησή σας, το νέο Nissan Interstar προσφέρει πολλούς τρόπους για να προσαρμόσετε την κατασκευή του ώστε να ανταποκρίνεται στις ακριβείς απαιτήσεις σας. Μην ψάχνετε αλλού για φορτηγό.

Nissan Interstar -  3/4 front + Tipper and CrewVan in background