Κάθε διαδρομή μαζί του είναι απόλαυση

ΕΥΕΛΙΞΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Από τη φόρτωση μέχρι την οδήγηση και την οργάνωση, η νέα σχεδίαση του Nissan Interstar συμβάλλει στην ομαλή της εργασίας και της επιχείρησής σας. Και καθώς οι έξυπνες λύσεις αποθήκευσης και τα έξυπνα συστήματα υποβοήθησης σας κρατούν ψύχραιμους, ήρεμους και συγκεντρωμένους, η προσαρμόσιμη πρακτικότητα επιτρέπει τη γρήγορη φόρτωση και εκφόρτωση σε οποιαδήποτε εργασία.

Nissan Interstar - Loading capacity highlights